De Bio-vergistingsinstallatie is een apart onderdeel, maar wel geïntegreerd in het hele bedrijf. De mest is de belangrijkste grondstof, waarbij de energie/ warmte weer benut wordt en het digistaat als hoogwaardige meststof voor het akkerbouwbedrijf dient.

Bio

Mestvergisting met co-producten.

Mest, mais, gras, kuil en andere bijproducten, worden vergist in de vergistingsinstallatie. Het vergistingsproces is grofweg opgedeeld in twee fasen, de voor- en navergisting. Tijdens de eerste fase, de voorvergisting, vindt de zogenaamde hydrolyse en verzuring plaats. Dit is de voobereiding voor de tweede fase waarbij het methaangas ontstaat. 

In de vergister zijn beide fasen zoveel mogelijk gescheiden. De eerte fase is gebaseerd op het zogenaamde propstroomprincipe. Hierbij wordt een zo droog mogelijke prop door een horizontale vergistingsbak geroerd. De verblijftijd is ongeveer 8 dagen. 

De tweede vergistingsfase vindt plaats in de zogenaamde navergistingstanks (18m doorsnede, 7m hoog). In beide procesfasen wordt het biogas geproduceerd, daarom zijn alle vergisters gekoppeld. 

Het biogas wordt opgeslagen in de membraamdaken op de 2 navergistingstanks en hebben elk een inhoud van ongeveer 1.000m3. Het biogas wordt gecomprimeerd tot de juiste gasdruk voor de gasmotor. 

De gasmotor drijft een generator aan van 1.400 KW. De warmte die de gasmotor produceert wordt terug gewonnen via een rookgaskoeler en hergebruikt voor verwarmen van het vergistingsproces, de stallen en het woonhuis. 

In 2015 zijn 4 droogboxen in gebruik genomen, hierbij wordt de warmte van de vergister benut om gras te drogen. Een principe welke uit Oostenrijk gehaald is.

Droogboxen