Met de overname van een bedrijf is in 2000 het akkerbouwbedrijf gestart. 
Hier worden de volgende gewassen geteeld: uien, winterwortelen, mais, lucene, gras.

Eén vierde wordt verhuurd voor pootaardappelen en bloembollen.

Bloembollen

Een centraal betonpad ligt midden over de 7 kavels, zodat een snelle verbinding met het melkveebedrijf gerealiseerd wordt. De 12 percelen zijn allen vrijwel even groot en goed bereikbaar.

Bemesting en watervoorziening vanuit het bedrijf is voor iedere kavel langs het pad beschikbaar.

Verbetering van bewerking door onder andere diepploegen, kilveren en draineren is grondig aangepakt. Hierdoor worden er, net als in het veebedrijf goede teelt en productie omstandigheden gerealiseerd. Daarom is er gekozen voor een ruime opzet van het bouwplan door een-op-zes rotatie. 

Naast akkerbouwgewassen, wordt er gras en maïs geteeld ten behoeve van voedervoorziening. 

De teelt van pootaardappelen is een arbeidsintensief, risicovolle en gespecialiseerde teelt. Voor een melkveebedrijf is dit te intensief om in eigen beheer te ondernemen. Voor huurders een welkome verbreding van het bedrijf, waar teeltkennis, mechanisatie en arbeid aanwezig is. Dit is voor ons en de deelnemende bedrijven een geschikte mogelijkheid voor een goede, uitgebreide samenwerking met gezonde teelten.