Doel van het project "Duurzame inzetbaarheid werknemers" is medewerkers meer met bij het bedrijf en de organisatie te betrekken. Op het bedrijf Firma van der Steege zijn medewerkers van verschillende nationaliteiten en achtergronden in dienst voor de takken melkveehouderij, biovergister en akkerbouw. Daarnaast wordt gewerkt aan een grote zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de medewerkers betreffende hun eigen werk en veiligheid.

Het project is goedgekeurd voor de ESF regeling van het Agentschap SZW en krijgt daarmee ondersteuning van de Europese Unie uit het Europees Sociaal Fonds.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.

Schermafdruk 2017-03-30 10.05.38.jpg Schermafdruk 2017-03-30 10.05.50.jpg